Fyrværkersalg åbner den 15. december. Køb er i øjeblikket lukket.

Retningslinjer for Fyrværkeri i Danmark

Denne artikel er baseret på oplysninger fra BORGER.dk, Danmarks officielle borgerportal. For yderligere detaljer, besøg: BORGER.dk's fyrværkerisektion.

Grundlæggende Sikkerhedsråd ved Brug af Fyrværkeri:

  • Altid bær beskyttelsesbriller.
  • Anvend kun CE-godkendt fyrværkeri. Undgå hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri.
  • Undlad at holde tændt fyrværkeri i hånden.
  • Overhold sikkerhedsafstanden og undgå at læne dig over fyrværkeriet.
  • Vend aldrig tilbage til en fuser.

Opbevaring af Fyrværkeri:

Fyrværkeri skal opbevares korrekt for at sikre sikkerheden. Du må opbevare op til fem kg "Netto eksplosiv stofmængde" (NEM). Fyrværkeriets NEM-indhold er angivet på produktet.

For optimal opbevaring:

  • Opbevar utilgængeligt for børn.
  • Opbevar i et mørkt og tørt miljø.
  • Hold fyrværkeriet væk fra elektriske apparater og varmekilder.

Affyring af Fyrværkeri:

Fyrværkeri må kun affyres fra den 27. december til den 1. januar. Salg af fyrværkeri er tilladt fra den 15. december til den 31. december.

Lovligt Fyrværkeri:

Kun CE-mærket fyrværkeri er lovligt til salg i Danmark. Manglende CE-mærkning eller fejl ved brug bør rapporteres til Sikkerhedsstyrelsen. Ulovligt fyrværkeri, herunder salg af professionelt fyrværkeri til private, skal rapporteres til politiet.

Køb af Fyrværkeri:

Personer under 18 år må ikke købe fyrværkeri. Dog kan personer mellem 15 og 18 år købe helårsfyrværkeri som angivet.

Affyringssteder:

Der er specifikke regler for affyring nær bygninger, dyr og vegetation. Overhold altid de angivne afstandskrav. Kommunen kan fastsætte yderligere restriktioner under særlige forhold, såsom tørke.